ตัวแทนลูกเสือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการ การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

วันเสาร์ที่ 17 พ.ย.

Read more

เนตรนารีเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพื้นเเข็ง มณฑลทหารบกที่ 15

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรมเพื่อสอบรับเครื่องหมายลูกเสือโลกประจำปี 2560

วันที่ 17-19 พ.ย.256

Read more

นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประเภทกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ

Read more