อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ได้นำคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนบ้านแหลม, วัดต้นสน, เทศบาล 1 บ้านชะอำ ในพื้นที่ อ.บ้านแหลม อ.ชะอำ เพชรบุรี

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน

Read more

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา, บ้านปากน้ำปราณและอนุบาลปราณบุรี ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนอนุบาลหัวหิน และสมถวิลหัวหิน ในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนบางสะพาน, อนุบาลบางสะพาน, มัธยมนพคุณ และบ้านทุ่งกระโตน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก่โรงเรียนอนุบาลประจวบ, อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์, กิตติคุณ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการ

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more