วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ 

– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
– โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
– โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
– โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
– โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *