ห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนสาธิตฯ

ห้องดนตรีเป็นห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ทางด้านทักษะกระบวนการที่เน้นปฏิบัติจริงของนักเรียนในทุกระดับชั้นเรียน มีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ครบทุกประเภท เครื่องดีด สี ตี เป่า เปียโน และเครื่องจังหวะ มีการจัดอุปกรณ์ดนตรีไทยและดนตรีสากลไว้พร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติจริงอยูเสมอ มีการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีตลอดเวลา และจัดทำสื่อการสอนประเภทโน๊ตเพลง สำหรับฝึกปฏิบัติในแต่ละระดับชั้น ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากลจัดเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ และใช้เป็นห้องเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากลด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *