ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรที่กำหนด ทางโรงเรียนจึงได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและปลอดภัย จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิชาชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *