วันที่ 24 มกราคม 2562 อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ได้มอบเกียรติบัตรศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 68 แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

วันที่ 25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนนักเรียนชั้น ม.6 ได้นำเสนอในหัวข้อ “ป้ายจราจร” ของกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมต่อมา คือการแสดงดนตรี จากวง 2 days Brand ในเวทีแสดงความสามารถพิเศษ

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more