วันที่ 24 ตุลาคม 2561 อ.ธีรศักดิ์ วังเวงจิต นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯไปเล่นดนตรีไทย ณ. พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี (เขาวัง)

วันที่ 24 ตุลาคม 256

Read more

นายไชยพงศ์ โบพาณิชศิริ นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รางวัลอันดับที่ 4 ในการแข่งขัน Thai Basketball League :Honda TBL U League 2018 วันที่ 14-18 สิงหาคม 2561

วันที่ 14-18 สิงหาคม

Read more

เด็กหญิงรสวลี บุญเติม เด็กหญิงเบญญทิพย์ พูลช่วย. และ เด็กชายธิติวัฒน์ ทรัพย์แสนล้าน เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

ผลงานเรียงความยอดเยี่ยมในหัวข้อ “คำสอนของแม่” ของ ด.ญ. ปานวาด อุทัยแจ่ม ม.2/2

ผลงานเรียงความยอดเยี

Read more

นางสาวพราวพิฌญา มาประสบทรัพย์และนางสาวรัชชประภา นรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร (หมูโสร่ง) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

นางสาวพราวพิฌญา มาปร

Read more

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี พ.ศ.2561 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

นำนักเรียนที่มีจิตอาสาไปเสิร์ฟน้ำและของว่างให้กับแขกในงานสวดอภิธรรมของ คุณอรุณ พราหมณีโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัด สถาบันวิจัยฯ ณ วัดเพรียง วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 25

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัลลิสา สำราญราษฎร์ และ นางสาวณัฐณิชา นิพิฐพนธ์ นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักเรียน ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

นางสาวญาณพิชญ์ กงเพ็ชร และนางสาวสาธิตา นกวอน ได้จัดการแสดง “Anisong” ในเวทีแสดงความสามารถพิเศษ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more