ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่29″เพชรพระศรีเกมส์” วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิ

Read more

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ผลการแข่งขันทักษะทาง

Read more

นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประเภทกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ

Read more

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67 ปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ

Read more