วันที่ 24 มกราคม 2562 อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ได้มอบเกียรติบัตรศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 68 แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดความสามารถพิเศษในทุกเช้าวันศุกร์ให้แก่ ทีม ST BAND กิจกรรมต่อมา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได้มาบรรเลงเพลงอย่างหลากหลาย

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read more

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 อ.ธีรศักดิ์ วังเวงจิต นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯไปเล่นดนตรีไทย ณ. พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี (เขาวัง)

วันที่ 24 ตุลาคม 256

Read more

นายไชยพงศ์ โบพาณิชศิริ นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รางวัลอันดับที่ 4 ในการแข่งขัน Thai Basketball League :Honda TBL U League 2018 วันที่ 14-18 สิงหาคม 2561

วันที่ 14-18 สิงหาคม

Read more

เด็กหญิงรสวลี บุญเติม เด็กหญิงเบญญทิพย์ พูลช่วย. และ เด็กชายธิติวัฒน์ ทรัพย์แสนล้าน เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

ผลงานเรียงความยอดเยี่ยมในหัวข้อ “คำสอนของแม่” ของ ด.ญ. ปานวาด อุทัยแจ่ม ม.2/2

ผลงานเรียงความยอดเยี

Read more

นางสาวพราวพิฌญา มาประสบทรัพย์และนางสาวรัชชประภา นรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร (หมูโสร่ง) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

นางสาวพราวพิฌญา มาปร

Read more

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี พ.ศ.2561 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more