ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัลลิสา สำราญราษฎร์ และ นางสาวณัฐณิชา นิพิฐพนธ์ นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักเรียน ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทย

Read more

นางสาวญาณพิชญ์ กงเพ็ชร และนางสาวสาธิตา นกวอน ได้จัดการแสดง “Anisong” ในเวทีแสดงความสามารถพิเศษ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

รางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดพานไหว้ครู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความยินดี กับน

Read more

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”

สรุปผลการแข่งขันกีฬา

Read more

ทีมพาเหรด”The Mask Parade” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

ทีมพาเหรด”The

Read more

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่29″เพชรพระศรีเกมส์” วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิ

Read more

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่29″เพชรพระศรีเกมส์” วันพุธที่13 ธันวาคม 2560

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิ

Read more

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 29 เปตองชายม.ปลายได้เหรียญทองแดง

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิ

Read more