นักเรียนชั้นม.2 ร่วมทัศนศึกษาในโครงการประวัติศาสตร์อยุธยาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ณ วัดพระศรีสรรเพชร จังหวัดอยุธยา

วันอังคารที่ 18 ธันว

Read more

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหนังสือชุด “เพียงพ่อก็พอเพียง: The Soul of Siam” ซึ่ง 1 ชุดมี 3 เล่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานน

Read more

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่29″เพชรพระศรีเกมส์” วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

ผลการแข่งขันกีฬาสาธิ

Read more