ตัวแทนนักเรียนชั้นม.3 ได้ออกมานำเสนอในหัวข้อ “วิตามิน” เพื่อบอกเล่าถึงประโยชน์ของวิตามินชนิดต่างๆ และ กิจกรรมต่อมาคือ การบรรเลงดนตรีไทย ของตัวแทนนักเรียนชั้นม.2 วันที่ 14 กันยายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

วันที่ 13 กันยายน 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นม.3 ได้ออกมานำเสนอในหัวข้อ “ตำนานเมืองเพชรและตาม่องล่าย” ของกลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อเป็นการบอกเล่าถึงตำนานที่มาของจังหวัดเพชรบุรีให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้รู้ถึงที่มา เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

ตัวแทนนักเรียนชั้นม.6 ได้ออกมานำเสนอในหัวข้อ “บทสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ Present Continuous Tense” ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันที่ 11 กันยายน 2561

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ 10 – 15 ก.ย.61 โรงเรียนจัดให้อาจารย์เข้าแนะแนวการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยให้กับนร.ม.6 ในช่วงพักกลางวัน

ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ 1

Read more

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน วันที่สอง ลงพื้นที่อำเภอหัวหิน ชะอำ ขอขอบคุณผู้ปกครองทั้ง 7 ครอบครัว ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โครงการเยี่ยมบ้านนัก

Read more