วันที่ 24 มกราคม 2562 อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ได้มอบเกียรติบัตรศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 68 แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 30 “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 12-14 ธันวาคม

Read more

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อ.ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดความสามารถพิเศษในทุกเช้าวันศุกร์ให้แก่ ทีม ST BAND กิจกรรมต่อมา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีได้มาบรรเลงเพลงอย่างหลากหลาย

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read more

นายไชยพงศ์ โบพาณิชศิริ นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้รางวัลอันดับที่ 4 ในการแข่งขัน Thai Basketball League :Honda TBL U League 2018 วันที่ 14-18 สิงหาคม 2561

วันที่ 14-18 สิงหาคม

Read more

เด็กหญิงรสวลี บุญเติม เด็กหญิงเบญญทิพย์ พูลช่วย. และ เด็กชายธิติวัฒน์ ทรัพย์แสนล้าน เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

นางสาวพราวพิฌญา มาประสบทรัพย์และนางสาวรัชชประภา นรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร (หมูโสร่ง) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

นางสาวพราวพิฌญา มาปร

Read more

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ปี พ.ศ.2561 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

นักเรียนทีมฟุตซอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำการแข่งขันแมตซ์กระชับมิตร กับทีมฟุตซอลโรงเรียนสารสาสน์ ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ดร. สรรเสริญ เลาหสถิ

Read more

รางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดพานไหว้ครู ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความยินดี กับน

Read more