ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรมเพื่อสอบรับเครื่องหมายลูกเสือโลกประจำปี 2560

วันที่ 17-19 พ.ย.256

Read more

นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประเภทกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ

Read more