อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาค

Read more

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่การลงทะเบียนของหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ งานสภากาแฟ จังหวัดเพชรบุรี

คณาจารย์และนักเรียน

Read more

คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุ

Read more